Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL
VakantieroosterSchoolgids
Lees Meer
' Lees Meer
Lees Meer
Schoolmelk
Voor alle leerlingen is het mogelijk om schoolmelk te drinken. Elke week zorgt Campina ervoor dat de koelkasten gevuld worden met verse pakjes melk.
Nieuwe aanmeldingen worden altijd verwerkt aan het eind van iedere maand.
Lees Meer
Ondersteuningsteam (OT)
Soms heeft de school zelf niet vol- doende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan, na overleg met u, het
Ondersteuningsteam inschakelen.....
                                                       
Visie van de school 

El Furkan is een basisschool op islamitische grondslag. Wij verzorgen onderwijs met als doel kinderen op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond. De kinderen krijgen onder andere de islamitische normen en waarden mee, starten en eindigen elke dag met een gebed, krijgen godsdienstles en is er aandacht voor de islamitische vieringen en thema’s.

Alle kinderen zijn welkom op El Furkan, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Wij hechten veel waarde aan het welbevinden van het kind. Wij bieden structuur en duidelijke regels aan. Het kind wordt vooral positief benaderd en er wordt geïnvesteerd in een fijn pedagogisch klimaat. Het kind mag
Vakantierooster
Studiedagen 
Feest en herdenking op school 
Toetskalender
Lees Meer
Lees Meer Edele Quran In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De Heerser op de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.
Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.
Lees Meer
Lees Meer Hadith De Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) heeft gezegd: "Vrees Allah en minacht niets van het goede, al was het maar dat je water uit je emmer schept om drinken te geven aan de dorstige. En pas op dat je niet pocht, want Allah houdt niet van degenen die opscheppen! En wanneer iemand je uitscheldt door iets te zeggen wat hij over jou weet, scheld hem dan niet uit met iets wat jij over hem weet. Op die manier zal je zijn beloning hebben en hij jouw zonde... en scheldt niemand uit." Sahieh al Djamie` (98)