Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

EL-FURKAN

Over de naam van de school willen wij het volgende vertellen:

El Furkan is een islamitische basisschool, die vernoemd is naar één van de namen van de Heilige Koran. De letterlijke vertaling van El Furkan is “het Onderscheid”. De kinderen merken elke dag dat ze op een islamitische school zitten. Elke dag beginnen en eindigen we met het gebed (doe’a). Alle leerkrachten en leerlingen doen daaraan mee.

Onze school is één van de twee scholen van Stichting Islamitisch College in Schiedam. Wij zijn gehuisvest aan de Eduard van Beinumlaan 61 aan de rand van de Schiedamse wijk Groenoord.

In 2007 is de stichting gestart met een tweede basisschool “Ababil” in de wijk Nieuwland in Schiedam.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Hiervoor wordt er een uitgebreid kwaliteitsplan gemaakt, het “schoolplan”. Aan onze scholen wordt godsdienst- en/of vormend onderwijs op islamitische grondslag gegeven.

De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs, van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs tot gymnasium. Het “basisonderwijs” is het onderwijs dat bestemd is voor kinderen vanaf 4 jaar. “Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs”, zo luidt de letterlijke tekst van de Wet op het basisonderwijs die voor alle basisscholen in Nederland geldt, dus ook voor onze school.

De basisschool duurt in principe acht jaar. Enkele kinderen kunnen dit in kortere tijd, anderen hebben er wat langer voor nodig. De meeste kinderen gaan na acht jaar naar een vorm van voortgezet onderwijs. Binnen onze school zijn er twee instellingen actief die zorgen voor de peuterspeelzaal en de Buitenschoolse Opvang. De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die doorstromen naar onze basisschool El Furkan.

De school telt ca. 280 leerlingen. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

De islamitische identiteit

Binnen de school hechten we veel waarde aan de islamitische identiteit. Er wordt aandacht besteed
aan de islamitische opvoeding en kennisoverdracht, waarbij rekening wordt gehouden met de
leeftijd van de kinderen. Wij hanteren hierbij de Qoran en de Sunnah als fundamentele normen en
waarden voor het vormen en waarborgen van deze cruciale ontwikkeling.

De islamitische identiteit wordt onder andere toegepast door:

De dag gezamenlijk te openen met surah Al Fatiha, gevolgd met een dua;

de dag gezamenlijk af te sluiten met surah Al-Asr, gevolgd met een dua. Dit wordt elke dag consequent in alle groepen aangehouden; de kinderen voor te bereiden op de twee belangrijke feesten; Ied ul Fitr en Ied ul Adha.

Deze feesten worden ook uitbundig gevierd; te werken met afwisselende thema’s zoals, ‘De maand van de profeet’,

‘Reinheid’, ‘Islam en wetenschap’. Het resultaat (de werkjes) van de kinderen krijgen tenslotte een plekje in de
klassen en binnen de school;
verjaardagen niet te vieren;
aparte gymlessen te geven vanaf groep 5;
het middaggebed Dohr gezamenlijk met de kinderen te verrichten;
taharah lessen te verzorgen;
projecten zoals “Islam en Wetenschap” te bieden.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

De rol van de godsdienstlessen

De godsdienstlessen worden niet als een apart vak gegeven. Deze godsdienstlessen spelen in op
de actuele thema’s van Piramide in de groepen 1 en 2, in groep 3 bij het thema Leessleutel en in de
groepen 4 t/m 8 bij de thema’s van Taal Actief. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het thema herfst de link
gemaakt met spinnen en de grot thawr. De thema’s sinterklaas en kerst zijn vervangen door
Thema Ied ul Fitr en Ied ul Adha.
Echter is het zo dat niet alleen de godsdienstleerkrachten op die manier te werk gaan.
Ook de leerkrachten borduren hierop voort door allerlei activiteiten te organiseren die
daarop aansluiten, zoals het maken van de grot thawr met een spinnenweb.
Er vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de leerkrachten en de godsdienstkrachten.

De leerkrachten verweven de islam in de reguliere lessen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door bij
de wereld oriënterende vakken gebruik te maken van diverse boeken zoals Wonderen van Allah’s
schepping, Wonderen van de Koran.

De school streeft ernaar dat onze leerlingen uiteindelijk met veel bagage aan kennis over de Islam en
een goede Ahlaaq de school verlaten.

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU