Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

Onze Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school in Nederland kent op grond van de Wet Medezeggenschapsraad een MR. De
MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.
Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken aan het Bevoegd Gezag (het schoolbestuur).
De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het Medezeggenschapsreglement. In dit
reglement staat ook omschreven over welke aangelegenheden de MR advies kan uitbrengen
en welke onderwerpen de instemming van de MR nodig hebben.
Minimaal 1 maal per jaar is er overleg met het schoolbestuur. De MR overlegt met de
directeur.

De grootte van de MR hangt samen met het aantal leerlingen op school.
Onze MR telt 8 leden: 4 leden vanuit het personeel en 4 ouders. De directeur is adviserend
lid. De zittingsduur is 4 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen.

 

Personeel  
Seyma Taspinar Voorzitter
Suleyman Temur Secretaris
Rabia Yar Lid
Ouders  
Emine Ocal Penningmeester
Zouhira Saidi Lid
 Hayat Azghay Lid

 

 

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU