Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij school begint thuis door:

1. Belangstelling te tonen voor de schoolervaringen van het kind

2. Een stimulerende houding aan te nemen

3. Allerlei mogelijkheden om contact met de school te hebben via:
bezoek op school; de groepsleerkracht; de Nieuwsbrief; het bezoeken van 
Openbare vergaderingen van de Ouderraad ende Medezeggenschapsraad; hulp bij excursies, 
rampdagen en overblijf; begeleiding naar het zwembad en in de schoolbus; hulp bij feesten, uitleen 
bij bibliotheek; sportdag; lid worden van de oudercommissie en de Medezeggenschapsraad.

Overzicht 
data 
Ouderkameractiviteiten

Op school hebben wij een project ‘Ouderbetrokkenheid’. Dit houdt in dat de ouders van kinderen die extra hulp nodig hebben nauw worden betrokken met de ontwikkeling van zijn/haar kind. De ouder wordt als het kan wekelijks, anders om de twee weken, uitgenodigd op school om de voortgang te bespreken en om extra huiswerk mee te geven. De ouders werken thuis ook gericht met het kind. Zo proberen we de ontwikkeling van het kind goed in de gaten te houden en om de lijnen tussen huis en school kort te houden.

Het huiswerk dat thuis samen met de ouders wordt gemaakt, wordt met de leerkracht besproken.

El Furkan beschikt over een ouderkamer. Cursussen en activiteiten worden voornamelijk georganiseerd vanuit de ouderkamer. De ouderkamer is iedere dag van 08.30 uur tot 09.30 uur voor ontmoetingsmomenten beschikbaar.

Verder wordt er 5 keer per jaar een koffieochtend op de vrijdagochtend georganiseerd in de gemeenschapsruimte van de school, waar voorlichting gegeven wordt over allerlei maatschappelijke zaken.


Oudertevredenheidspeiling

In schooljaar 2007-2008 hebben wij onze ouders gevraagd deel te nemen aan een oudertevredenheidspeiling. Onze school wordt in zijn totaliteit met een 7.6 door de ouders gewaardeerd. Het landelijk gemiddelde is 7.5. Er kan dus geconcludeerd worden, dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over de gang van zaken op school.


Onze oudercommissie (OC)

El Furkan heeft een zeer actieve oudercommissie. De leden van de ouderraad worden jaarlijks bekend gemaakt. Wanneer er vacatures zijn, wordt u via de OC geïnformeerd. De leden van de oudercommissie komen 6 keer per jaar bij elkaar. De OC is er om signalen vanuit de ouders neer te leggen bij de school en om mee te denken bij vraagstukken die de school aangeeft.


De OC biedt onder andere jaarlijks hulp bij:

1. Het organiseren van feesten     

2. Het verzorgen van de cadeautjes         

3. Het inzetten van hulpouders      

4. Schoolreisjes/excursies

5. Sportactiviteiten 

6. Afscheidsavond groep 8           


Leden Oudercomissie

Mw. Emine Ocal Voorzitter
Mw. Diya Timisela Secretaris
Mw.  Malika Baghdad Lid
Mw.  Farida Boulayoun Lid

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU