Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. En voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen en artsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.


CJG op de basisschool

In groep 2 en groep 7 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.

In het jaar dat kinderen negen worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inenting is gratis, maar niet verplicht.

U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het Zorgadviesteam op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. Het CJG wil met haar diensten beter aansluiten op de vraag van ouders en jongeren. Komende jaren zal hierdoor een verandering plaatsvinden in  contactmomenten en wijze waarop deze worden aangeboden.

 

Contact

De jeugdverpleegkundige van de El Furkan is Claudia Vermolen. Zij is te bereiken via CJG Schiedam, Noordvest 20 3111 PH Schiedam, telefoon 010-2730022 . Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010 – 20 10 110.

 

5010-tekst voor op uw site of in uw schoolkrant- en/of gids
Ouders met vragen over onderwijs (zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst 0800-5010, voor ouders over onderwijs.  De 5010-medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders kunnen hun vraag tevens per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar www.ouders-5010.nl en stel uw vraag over onderwijs. OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs


Begeleiding bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Om de drempel bij de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verlagen krijgen de leerlingen van de groepen 8 lessen die ze op het voortgezet onderwijs moeten volgen. Het gaat hierbij om de vakken Wiskunde en Engels. Na de CITO Eindtoets krijgen de kinderen deze vakken aangeboden.

Direct aan het begin van het jaar neemt de school de eerste stappen om alle leerlingen van groep 8 op een goede manier te begeleiden naar het voortgezet onderwijs. In de eerste maanden wordt gekeken of er kinderen zijn die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of leerwegondersteuning (LWOO). Met dit laatste kunnen leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen extra hulp krijgen op het reguliere VMBO. Om toegelaten te worden tot leerwegondersteuning is cognitief onderzoek vereist, het zo geheten NIO (Nederlands Intelligentie Onderzoek). Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervoor om toestemming gevraagd.


De inzet van studenten

We vinden het belangrijk om studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) de mogelijkheid te bieden bij ons op school stage te lopen. Zij maken zo kennis met het onderwijsveld en beoefenen zich in hun toekomstige beroep van leerkracht. Tevens maken zij kennis met onze school en onze islamitische identiteit. Ook bieden wij studenten de mogelijkheid om hun eindstage (LIO) op onze school te volbrengen.

 

Leraar in Opleiding (LIO)

Lio’ers zijn vierdejaars studenten van een lerarenopleiding basisonderwijs (PABO). De Lio’er geeft een aantal dagen van de week, voor een periode van 5 maanden, zelfstandig les aan een groep. Dit gebeurt onder supervisie van de groepsleerkracht. We willen benadrukken dat de groepsleerkracht te allen tijde de eindverantwoordelijkheid behoudt.

Doordat de Lio’er een groot deel van het te geven onderwijs voor zijn/haar rekening neemt, is het voor ons dan ook niet meer dan logisch dat hij/zij de ouderavonden bijwoont en de gesprekken samen met de groepsleerkracht leidt. Wij gaan er als school vanuit dat u als ouder de Lio’er net zo zult benaderen als dat u dit bij de groepsleerkrachten doet. Op deze manier draagt u ook bij tot een goede voorbereiding op de werkelijke werksituatie.


Vervanging bij ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door andere leerkrachten die vrij geroosterd zijn of invalleerkrachten. Wij streven er naar om geen enkel klas naar huis te sturen. 

 

 

 

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU