Wist je dat? EL Furkan


ST. ISLAMITISCH COLLEGE | BASISSCHOOL ABABIL

 

Visie van onze school

El Furkan is een basisschool op islamitische grondslag. Wij verzorgen onderwijs met als doel kinderen op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond. De kinderen krijgen onder andere de islamitische normen en waarden mee, starten en eindigen elke dag met een gebed, krijgen godsdienstles en is er aandacht voor de islamitische vieringen en thema’s.

 

Alle kinderen zijn welkom op El Furkan, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Wij hechten veel waarde aan het welbevinden van het kind. Wij bieden structuur en duidelijke regels aan. Het kind wordt vooral positief benaderd en er wordt geïnvesteerd in een fijn pedagogisch klimaat. Het kind mag zichzelf zijn.

 

Wij moedigen zelfredzaamheid en zelfstandigheid aan. Wij stimuleren het kind verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Met hulp van u als ouder en wij als school ontwikkelt het kind zich op eigen kracht. Bij ons staat uw kind centraal.

 

Missie

De missie is tweeledig. Zij kent een fundamentele (geloofs-) grondslag die richting geeft aan al ons handelen. Bovendien is in de missie de onderwijskundige richting verpakt:

De Stichting Islamitisch College verzorgt onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen die in de islam mogen worden gevormd, met als doel ze op te voeden tot participatie in de Nederlandse samenleving op basis van het behoud van eigen culturele en religieuze achtergrond.

Op algemeen islamitische grondslag wil zeggen:

  • dat de basis van de islam meteen de basis van de school betekent.
  • dat de school ernaar streeft het Godbewustzijn, zoals gedefinieerd volgens de islam, bij kinderen te ontwikkelen.

 De Stichting streeft ernaar die kennis, vaardigheden en attitude bij kinderen te ontwikkelen, die nodig zijn om volledig te kunnen participeren in deze Nederlandse samenleving.

 De islamitische identiteit

 

Menu
ActiviteitenSchool ReizenAlle roosters

Facebook Youtube    I.B.S. El Furkan - 2016 - SCHIEDAM | Alle rechten voorbehouden | Designed by : KOCMEDIA.EU