Bericht vanuit de directie.

Selamunaleykum, beste ouders en verzorgers,

Precies een jaar geleden hebben wij helaas kennis gemaakt met COVID-19. Het begon eerst erg ver van ons vandaan, namelijk in China. Vervolgens kwam het dichterbij en dichterbij. Ten slotte zo dichtbij dat we in Nederland in lockdown gingen. De scholen moesten sluiten. Met z'n allen belandden we in een crisis. We dachten eerst dat het snel voorbij zou gaan, maar nee, helaas in december 2020 gingen we weer voor de tweede keer in lockdown. De scholen moesten weer de deuren sluiten. Het was voor ons, in het bijzonder voor de ouders, erg moeilijk. Na afloop van de lockdown kregen jullie, als blijk van waardering, namens de school ook een certificaat toegestuurd. Ik hoop dat de certificaten in goede orde zijn ontvangen. Nu zijn we al paar weken open, iedereen, maar vooral de kinderen zijn er blij mee. Middels deze nieuwsbrief wil ik stilstaan bij enkele onderwerpen die ik graag onder jullie aandacht wil brengen.

Ten eerste heb ik het afgelopen jaar gemerkt welk belangrijk beroep de onderwijzers uitoefenen. Ze hebben in deze moeilijke periode dag en nacht klaargestaan om de kinderen te voorzien van goed onderwijs. Ondanks dat er veel collega's zichzelf in moeilijke situaties bevonden. Dit laat weer zien dat al mijn collega's vol passie dagelijks naar het werk komen. Ik ben deze waardevolle collega's zeer dankbaar.  

Je kan geen school runnen zonder deze prachtige mensen.

Ten tweede wil ik even stilstaan bij de zorgen die de meeste ouders hebben. Wat gaat er allemaal gebeuren met de achterstanden die de kinderen het afgelopen jaar hebben opgelopen? Beste ouders en verzorgers, maak je absoluut geen zorgen over de achterstanden. Niet alleen uw kind(eren) hebben een achterstand opgelopen. Dit geldt voor heel Nederland. De minister voor het basis-  en voortgezet onderwijs, de heer Slob heeft in een brief naar de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat we de achterstanden niet gelijk dit jaar hoeven in te halen. We krijgen extra tijd en geld om aan de achterstanden te werken.

We zijn intern bezig om te kijken hoe wij het onderwijs de komende periode zullen inrichten om ervoor te zorgen dat de kinderen met tempo aan de achterstanden zullen werken. Wat dit in de praktijk betekent, horen en merken jullie te zijner tijd.

Ten derde wil ik jullie ook meegeven dat de kinderen niet alleen een achterstand hebben opgelopen op cognitief gebied. De kinderen hebben ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling een achterstand opgelopen. Dit is jullie hoogstwaarschijnlijk jullie ook niet ontgaan in de thuissituatie.

Hierbij wil ik aangeven dat wij de komende periode extra aandacht zullen geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Echter moet het daar niet blijven. Jullie zullen begrijpen dat jullie kind(eren) nu ook jullie aandacht extra nodig heeft (hebben). Corona heeft de kinderen enorm geraakt. We moeten dit niet onderschatten. Ik adviseer jullie om vaak in gesprek te gaan met uw kind over zijn of haar welbevinden. Als u hierbij professionele hulp nodig heeft, kunt u te allen tijden in gesprek gaan met de groepsleerkracht om te kijken naar de mogelijkheden.

Ten vierde moeten we ons allen realiseren dat coronacrisis lang duurt en wellicht nog lang gaat duren. Nu is het meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen. Juist nu is de driehoek ouder, kind en leerkracht van uitermate belang. Ondanks dat de ouders de school niet mogen binnentreden (wat ik overigens ontzettend jammer vind), moeten we de samenwerking opzoeken. Jullie als ouders vanuit huis, wij vanuit school moeten onze verantwoordelijk nemen om de kinderen te geven wat ze verdienen.

De kinderen hebben ons nodig in hun ontwikkeling. Hoe druk wij het ook hebben met onze dagelijkse verplichtingen, maak voldoende tijd vrij voor de kinderen. Straal positiviteit uit naar de kinderen, wees een goed voorbeeld, lees dagelijks boeken voor en vergroot het leesplezier van de kinderen. Hoe meer de kinderen thuis ondersteuning krijgen hoe beter zij zullen presteren op school.

Als laatste wil ik ook vermelden dat we momenteel in de heilige maand Rajab zitten. Over een paar weken start de maand Ramadan. Deze weken moeten we zeker goed gebruiken om tot zelfreflectie te komen. Juist nu, waarin we van alles meemaken, is het een kans om onszelf meer te richten naar Allah. Hij, de Almachtige, is de Enige die ons kan behoeden voor de slechte.

“Allahumma baraklana fee Rajab wa Sha’ban wa ballighna Ramadan”

Oh Allah, maak de maanden Rajab en Sjabaan gezegend voor ons! En laat ons de maand Ramadan bereiken!

Mijn oprechte dank dat jullie de moeite hebben genomen om dit bericht te lezen. Na een jaar corona wilde ik toch even stilstaan bij een aantal onderwerpen. Ik hoop dat mijn boodschap helder en duidelijk was.

Fii emanillah!

Mehmet Öztürk  |  Directeur

Geschreven door:
Mehmet
Directeur