Besluit m.b.t. corona-maatregelen

Beste ouders/verzorgers en beste collega’s,

Op dinsdag 31 maart 2020 heeft de regering een nieuwe datum vastgesteld met betrekking tot de Corona-maatregelen. Alle geldende maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Voor El Furkan geldt dat we tot en met 23 april 2020 onderwijs op afstand verzorgen. Daarna begint de meivakantie voor alle leerlingen en medewerkers van vrijdag 24 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020. Hoe het onderwijs er vanaf dat moment uit zal gaan zien, is dan afhankelijk van wat er besloten wordt door de regering.

Natuurlijk doen we al het mogelijke om ook de komende periode het onderwijs op-afstand op een goede manier voort te zetten. Gelukkig zie ik hier veel mooie voorbeelden van hoe leerkrachten en leerlingen samen aan de slag zijn om het leren van leerlingen door te laten gaan. Waarbij uiteraard de goede steun van ouders onmisbaar blijft. Ik waardeer en bewonder de grote inzet en ieders betrokkenheid hierbij. Ik ben trots op onze medewerkers voor het werk dat zij verzetten en op onze leerlingen die het enorm goed oppakken.

Ook denken wij alvast na over de manier waarop we het schooljaar voor alle leerlingen op een goede manier gaan afronden. De school houdt u daarover verder op de hoogte zodra meer informatie beschikbaar is.

Zorg goed voor uzelf en let goed op uw naasten.

Met vriendelijke groeten,

Directie

Geschreven door:
Mehmet
Directeur