Bezoek wethouder

Selamunaleykum, beste ouders/verzorgers,

Vandaag is de wethouder mevrouw van Aaken op bezoek geweest. We hebben een fijn gesprek gehad over het onderwijs in Schiedam en in het bijzonder over onze school El Furkan. Ik heb het filmpje van het strategische beleidsplan laten zien en over de doelen voor de komende periode gesproken. We hebben het ook gehad over de nieuwbouw, het lerarentekort, de werkdruk binnen het onderwijs en de zorg binnen de scholen. De wethouder heeft ook met de voorzitter van de leerlingenraad, Khalid uit groep 8a, gesproken. Ik ben erg trots op Khalid. Hij heeft het uitstekend gedaan. Hij zag er zakelijk uit en was goed voorbereid over wat hij wilde zeggen. Zo zie je maar weer dat onze kinderen vol talenten hebben. Dat maakt mij als directeur van deze school erg trots. Tijdens de rondleiding heeft de wethouder onze leerkrachten voor de klas in actie gezien.

De passie die de leerkrachten uitstraalden, gaf de wethouder een enorm goed gevoel. De wethouder zag ook een groepje kinderen die bezig waren met de programmeerlessen van Zaky, onze nieuwe Robot die we hebben aangeschaft voor de verrijking en vernieuwing van ons onderwijs. We doen graag mee met de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Tijdens de pauze waren de kinderen op het schoolplein fanatiek bezig met Beweegwijs. Beweegwijs hebben we een paar jaar geleden ingezet om gestructureerd en georganiseerd, met behulp van extra toestellen en begeleiding, de pauze door te brengen. De wethouder vindt dat wij als school een duidelijke visie hebben en goed werk neerzetten. Ik ben enorm trots op mijn kwalitatief goed team, op de ouders en onze lieve kinderen. Wij vormen samen een één grote familie, waardoor ik met trots kan zeggen dat wat we bereiken, samen bereiken!

Wesselam,

De directie

Geschreven door:
Mehmet
Directeur