De week tegen pesten

Beste ouders/verzorgers en bezoekers,

Het schooljaar is inmiddels al een aantal weken gestart.  Wij vinden het belangrijk om weer (nieuwe) afspraken met onze leerlingen te maken en bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Hierdoor zorgen wij voor een positieve, fijne sfeer in de groep, zodat er minder behoefte is om te pesten. Hierbij hebben wij samen met de kinderen groepsregels gemaakt die zichtbaar in de klassen hangen.

Vorige week was het ‘De Week Tegen Pesten’, met als thema: ‘Samen aan zet’! Ook dit schooljaar hebben wij hier aan mee gedaan, voor een goede start voor een veilig schooljaar. Hierbij hebben wij samen met de klas, ons team en de hele school stappen gezet hoe wij op een prettige en positieve manier met elkaar omgaan door middel van leuke activiteiten.

Deze week was hét moment voor de leerkracht en de leerlingen om het met elkaar te hebben over hoe wij het komende schooljaar met elkaar willen optrekken. Vooral vanwege de situatie met Corona is dit nog belangrijker. Het onder andere samen opstellen van gedragsregels zorgt vooreenheid in de klas met als gevolg stabiliteit en een veilig sociale omgeving. De leerkracht is hierbij als eerste aan zet en speelt een belangrijke rol. Doorextra aandacht te geven aan deze beginfase van het nieuwe schooljaar zal dit oplanger termijn voor minder pestgedrag zorgen.

Ten slotte hebben wij in de klassen ons Pestprotocol behandeld. Daarin staat onder andere wat wij bij preventie inzetten, wat wij bij signalen inzetten en wat wij bij pestgedrag inzetten. Deze hangt nu ook in iedere klas en in de gangen.

 

Geschreven door:
Sabah 
Administratie