Heropening IBS El Furkan

Lieve ouders en verzorgers,

Op 11 mei hopen wij uw kind(eren) te mogen ontvangen en hen onderwijs op locatie te bieden. Bij het inrichten en invulling geven aan het onderwijs hebben wij de regels van het RIVM in acht genomen. Dat betekent in de praktijk dat wij groepen gaan splitsen en iedere clustergroep 2 dagen in de week op locatie zullen ontvangen. Uiteraard hebben wij bij de indeling van de clustergroepen rekening gehouden met de bus leerlingen, broers - zussen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De groepsleerkrachten zullen u verder berichten over de indeling van uw kind (eren).

Wij begrijpen dat het heropenen van de scholen ook de nodige zorgen met zich meebrengt. Wij zijn bezig de nodige maatregelen te nemen om er zorg voor te dragen dat u uw kind(eren) met een gerust hart naar school kan sturen. Hygiëne hebben wij hoog in het vaandel staan. Derhalve zal de school uitgebreid worden gereinigd in de meivakantie. Ook voor de periode erna hebben wij regels opgesteld om voor een schone omgeving te zorgen.

Voor meer informatie over het heropenen van de school, verzoek ik u met klem om de kwaliteitskaart in de bijlage goed te bestuderen. Hier kunt u meer lezen over praktisch zaken m.b.t. de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan de schooltijden, regels omtrent het ophaal - en brengmoment e.d.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. De maand Ramadan staat voor de deur. Wij hopen dat jullie deze gezegende maand in volle gezondheid tegemoet treden.

Ramadan mubarak en een fijne vakantie toegewenst!

Met hartelijke groet,

Team El Furkan

Geschreven door:
Mehmet
Directeur