Inzameling project Yemen

Selamunaleykum. beste ouders/verzorgers,

Yemen, de plek waar miljoenen mensen acuut bedreigd worden door hongersnood. Het is u vast niet ontgaan, want de afgelopen periode stond Yemen centraal. Wij, basisschool El Furkan, hebben de handen ineen geslagen. Een positieve verandering tot stand brengen, lukt alleen als we dit samen doen! Wij zijn één ummah. Als de vinger pijn voelt, dan voelt het hele lichaam de pijn. Het is onze plicht om de pijn, de verantwoordelijkheden, de lasten en de behoeften van onze medebroeders en zusters te delen.

De afgelopen periode hebben we ontzettend goed bewezen dat wij echt één ummah zijn, alhamdoulillah! Wij kijken terug op een bijzondere tijd, waarin collega’s, leerlingen en ouders actief bezig zijn geweest om geld op te halen en zo een bijdrage te leveren aan de nood in Yemen. De opbrengst is allemaal voor Yemen! De inzamelingsactie heeft, al hamdoulillah, een onvoorstelbaar mooi bedrag opgeleverd. Uiteraard is de intentie het belangrijkst en hechten wij veel waarde aan het bewust maken van de leerlingen.  

De afsluiting was overweldigend. We hebben de inzamelingsactie dan ook afgesloten zoals we deze doorlopen hebben: samen! Wij hebben het mooie bedrag van maar liefst € 18.766 ingezameld! Dit bedrag zal In Shaa Alah in samenwerking met IHH Holland besteed worden aan de behoeftigen in Yemen.

Wesselam,


Geschreven door:
Anita
Teamcoördinator