Nieuw schooljaar 2019-2020

Selamunaleykum, beste ouder(s), verzorger(s),

De school leeft weer, de gangen stromen vol met leerlingen. Het gonst van alle vakantieverhalen, hoe heerlijk is het om elkaar weer te zien! De vakantie is nu voorbij. We zijn al een week verder in het nieuwe schooljaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Wij hebben er vooral heel veel zin in. Met deze brief wil ik jullie graag voorzien van enkele praktische informatie:

Informatieavonden

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat er op school gebeurt. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. Het team wil graag rekening houden met belangrijke gebeurtenissen thuis en wordt daarvan graag op de hoogte gebracht. Volgende week is er in voor elke groep een informatieavond gepland. Uitnodiging volgt per mail. Algemene informatie over de school vindt u in de schoolgids en op de website.

Nieuwe collega’s

Dit jaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s. Wij zijn erg blij met hen. Zij zullen komende de jaren een positieve bijdrage leveren aan onze school.

-       Meester Ibrahim (groep 7a)

-       Juf Esther voor kunst

-       Juf Seda Nur voor de Roboticalessen

-       Meester Abdullah voor Anasheed

Vertrouwenspersoon

Eén keer in de week zal de vertrouwenspersoon een spreekuur houden, voor zowel de ouders als de leerlingen. Als er dingen spelen op school die u in vertrouwen wilt delen, maak dan gebruik van deze gelegenheid. De vertrouwenspersonen op onze school zijn de heer A. Ghzili en mevrouw K. Asabdoun. U kunt ze bereiken via aghzili@elfurkan.nl en kasabdoun@elfurkan.nl.

Taalachterstand

Taalachterstand bij de kleuters is een landelijk probleem. Vooral in Schiedam staat dit hoog op de agenda. Daarom willen wij dit jaar extra aandacht besteden aan het taalonderwijs binnen onze kleutergroepen. De kleuterjuffen en de tutoren volgen extra scholing met betrekking tot het taalonderwijs. Twee collega’s volgen een NT2 opleiding om de kwaliteit van ons taalonderwijs te waarborgen.

Identiteit

Op El Furkan zijn wij een traject gestart om de identiteitsontwikkeling bij onze kinderen te verbreden en te vergroten. Hierbij spelen wij als school, maar ook u als ouder een grote rol. We willen er met dit traject voor zorgen dat onze kinderen na acht jaar onderwijs op onze school een verschil kunnen laten zien met een gemiddeld ander kind.

Sociale emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele-ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind.

Vorig schooljaar heeft het hele team een scholing gevolgd om effectief Leefstijl (SEO) lessen te kunnen verzorgen. We hebben een coördinator op school die er dit jaar voor zal zorgen om de kwaliteit omtrent de sociale-emotionele-ontwikkelingenslessen te waarborgen.

Met mooi en uitdagend onderwijs komen kinderen met plezier naar school. Ik hoop en verwacht dat ik op El Furkan kan bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Natuurlijk met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u, als ouder, en andere partijen die bij de school betrokken zijn.

Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe. Hierbij wil ik ook aangeven dat ik vanuit mijn functie voor u altijd klaar sta. Ook zal ik mijn best doen voor een prettig schooljaar. Heeft u mij nodig, nadat u met de groepsleerkracht en/of de ib’er heeft gesproken, dan kunt u ten alle tijden via juf Sabah (administratie) een afspraak maken.

Fi emanillah,

Mehmet Öztürk
Directie

Geschreven door:
Mehmet
Directeur