Noodplan thuisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

Gistermiddag is door de landelijke overheid besloten dat vanwege het Coronavirus alle scholen in ieder geval tot en met 6 april gesloten zullen zijn. Een noodzakelijke maatregel in een unieke situatie.

Ook voor onze school een heel bijzondere situatie die op veelterreinen om oplossingen vraagt. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

Aldus zit uw kind de komende periode noodgedwongen thuis. Dit bericht gaat over hoe wij als school de komende weken onderwijs- op-afstand hebben ingekleed.

Via Social Schools brengen de leraren u vandaag op de hoogte van planning voor de komende periode van 3 weken.

Er zal gewerkt worden met Junior Einstein, Ambrasoft, Squla,Classroom en overige handige websites. Via de groepsleerkracht van uw kind wordt u hierover verder geïnformeerd en ontvangt u waar nodig de juiste inloggegevens.

Indien u of uw kind vragen heeft, dan kunt u dagelijks, op maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00 en 14:00 uur de chatfunctie van Social Schools gebruiken om vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zorgen en vragen heeft over de huidige situatie. Het is immers voor iedereen een onzekere tijd. Als school doen we wat we kunnen om u de komende periode zo goed mogelijk te informeren ende benodigde maatregelen te treffen. Uiteraard kunt u bij vragen en/of opmerkingen te allen tijde contact opnemen met de directie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Team El Furkan

Geschreven door:
Mehmet
Directeur