Schoolproject Ethiopië

Beste ouder(s)/verzorger(s) en bezoekers,

Vorig schooljaar zijn wij gestart met het schoolproject Ethiopië. Dit schooljaar zullen we het project  voortzetten. Allereerst willen we u bedanken voor alle donaties! We hebben een mooie start gemaakt. Met deze reden hebben we ook het volle vertrouwen in de komende periode! Met de wil van Allah (swt) gaat het ons zeker lukken.

Schoolproject Ethiopië? Wellicht een klein beetje weggezakt na de zomervakantie. We zullen even kort toelichten wat het project nou inhoudt. De komende periode willen we graag middels verschillen de activiteiten geld ophalen. Het opgehaalde bedrag is bedoeld voor de school in Ethiopië. Met het opgehaalde bedrag willen wij een nieuw schoolgebouw realiseren. Dit willen wij in samenwerking met Stichting Hasene Hulporganisatie Nederland bewerkstelligen. Zo zal er weer een pizzadag georganiseerd worden, een veiling, een bazaar en nog vele andere activiteiten!De leerlingen krijgen ook een lijst mee om geld op te halen. Echter is het hier wel van belang dat de kinderen, in verband met de veiligheid, alleen geld ophalen bij familie en kennissen. Er zullen tevens leerlingen met collectebussen voor de school staan om een bijdrage op te kunnen halen voor dit project.Uiteraard kunt u ook gewoon doneren door geld over te maken op de rekening.

Onze bankgegevens:

Rekeninghouder: StichtingIGMG HASENE Hulporganisatie Nederland
IBAN: NL72ABNA0407566783
BIC: ABNANL2A

Omschrijving: Schoolproject Ethiopië 2019

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:

“Wanneer een persoon sterft, zijn zijn daden tot een einde gekomen, met uitzondering van drie dingen: de doorlopende liefdadigheid (Sadaqah Jariyah),kennis waarvan wordt geprofiteerd en een rechtschapen kind dat voor hem bidt.” (Muslim,Tirmidhi)

Met vriendelijke groet,

Team El Furkan

 

 

Geschreven door:
Mehmet
Directeur