Home

GEZOCHT!!!!

Oudercommissielid/leden voor alle locaties!

Nieuwsbrief oktober 2020

Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen!

Kinderopvangtoeslag!

Krijgt u kinderopvangtoeslag, let dan op het volgende:

Certificaat Geschillencommissie KDV Paradijsje

Certificaat Geschillencommissie BSO Ababil


Poster aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang

Ook wij sluiten onze deuren tot en met 6 april. Met uitzondering voor kinderen van ouders of verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.

Bestuur Academia

Vacature pedagogische medewerker

Wil jij onze nieuwe collega worden en ook als pedagogisch medewerker aan de slag? Druk dan op de volgende LINK en meld je aan!

Trainingen en scholing

In het kader van de nieuwe wetgeving Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) zijn onze pedagogische medewerkers Ozge, Ayse en Busra begonnen met de taalcursus 3F. Wij wensen Ozge, Ayse en Busra veel succes in dit traject.

Op 23 november volgden onze nieuwe medewerkers de jaarlijkse BHV en kinder-EHBO training. Wij kunnen u met trots vertellen dat het gehele team over een certificaat beschikt!

Onze pedagogische coach Nadire en pedagogische medewerker Sema hebben de Piramide- training voor Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) afgerond. Op 16 december volgt de certificering!

Vakantieplanning KDV

Start BSO op IBS el Furkan

We zijn verheugd u mede te delen dat we per 7 oktober een buitenschoolse opvang gaan opstarten op IBS el Furkan te Schiedam.

In het kader van een Integraal Kindcentrum werken we nauw samen met Ouder- en Kindcentrum Academia. Het voornaamste doel van deze samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, is het realiseren van ‘een doorgaande leerlijn’. Bij deze doorgaande leerlijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderopvang naar school.  Dit houdt o.a. in dat wij een gemeenschappelijk beleid hanteren, zorgen voor een warme overdracht voor alle leerlingen en gebruik maken van doorlopende programma’s. VVE programma “Piramide” en kind volgsysteem “Kijk” zijn hier voorbeelden van.

Mocht u uw kind willen inschrijven of wilt u meer informatie, dan bent u van harte uitgenodigd om naar de inloopmiddag te komen op:
woensdag 2 oktober tussen 14:30 u en 15:30 u in de Plusklas van IBS el Furkan. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Sandra Blouw (088-9904487, kindcentrumacademia@novict.com).

Nieuwsbrief september 2019

Klik hier voor de nieuwsbrief met de allerlaatste nieuwtjes.

Start kinderdagverblijf Wonderkids

Per 23 september 2019 is op de Dr Kuyperlaan nr 10 ons kinderdagverblijf gestart voor kinderen van 3-4 jaar.

“Keep yourself educated and never stop learning”

Academia leidsters blijven doorgaan met leren. Afgelopen weken hebben ze babycursus gevolg en hun certificaten behaald🌸

EHBO en BHV herhalingstraining

De EHBO en BHV vaardigheden van de pedagogische medewerkers is weereens opgefrist. Er is voldoende geoefend. Met dank aan www.birbhv.nl.

Klik HIER voor de vacature voor pedagogisch medewerker niveau 3 of 4.

Training leidsters:
 grensoverschrijdend gedrag en de meldcode

De training werd gegeven in een ontspannen sfeer op de buitenschoolse opvang. De leidsters zijn nu in staat om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, benoemen en te bespreken.

Training leefstijl

N. Bicakci en G. Tarhan hebben de training leefstijl gevolgd om zo de kinderen deskundiger bij te staan.

Gezocht: stagiaire pedagogisch medewerker!!

Klik HIER om de vacature in te zien.

Voor en vroegschoolse educatie: PIRAMIDE
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 
In 2019 start Kindcentrum Academia met het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Er is gekozen voor de VVE- methode Piramide. Dit programma wordt eveneens op onze scholen Ababil en El Furkan gehanteerd. Als Integraal Kindcentrum (IKC) zullen wij ons aansluiten bij het zelfde VVE programma als deze scholen.
Het programma Piramide helpt de leidster en leerkracht om jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide worden jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.  In de toekomst gaan wij dit programma op ons kinderdagverblijf aanbieden.
Nadire (Pedagogisch beleidsmedewerker) en Sema (Pedagogisch medewerker kdv) zijn inmiddels gestart met de training van dit programma. Wij hopen hiermee op korte termijn onze werkwijze op het kinderdagverblijf hierop aan te passen.

Nadire Bicakci, pedagogische coach/beleidsmedewerker per januari 2019

Klik hier om te lezen over Nadire Bicakci

BHV en EHBO training

BHV en kind ehbo (herhaling); voor de leidsters van de BSO. De cursus is verzorgd door BIR BHV. Dankjewel Murat Altun:))

Ouderavond Academia: 19 november 2018

Teamdag Academia: 18 november 2018:

Back to school eidfeest: 31 augustus 2018

De KDV en BSO hebben een kleine feestviering gehouden op de BSO. Klik op de foto hierboven om de foto’s te bekijken.

Ouder en Kindcentrum Academia, buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagverblijf (KDV)

Kindcentrum Academia is een regionale aanbieder van professionele opvang in Schiedam. Wij bieden verantwoorde, hoogwaardige en professionele buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke en veilige omgeving.