De afgelopen jaren hebben wij als school enorm veel aanmeldingen gehad. De toeloop van het aantal kinderen is groter dan de school kan plaatsen. Vanwege deze toeloop van kinderen werd het formuleren van een toelatingsbeleid noodzakelijk. Dit beleid treft u hieronder aan.

We maken een onderscheidtussen:  
A. Reguliere instroom. Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtigzijn.
B.  Tussentijdseinstroom. Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen.

Voorrangsregelingen: Indien er voor een bepaald leerjaar niet direct plek is, hanteren we een wachtlijst. In principe is de plaats op de wachtlijst afhankelijk van het moment van inschrijven. Echter indien er sprake is van een van de onderstaande situaties, dan plaatsen we de leerling bovenaan de wachtlijst.  
1. Indien uw kind gebruik heeft gemaakt van de peuterspeelzaal Noah (huis gevestigd in ons schoolgebouw).
2. Indien er broer (s) of zus(sen op El Furkan  onderwijs volgen.
Let op: ook met bovengenoemde voorrangsregelingen is het van belang dat u uw kind tijdig inschrijft.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →