De ouderbijdrage is een bedrag dat jaarlijks wordt betaalt voor extra activiteiten op school. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage.

In principe is het onderwijs aan kinderen van het basisonderwijs gratis. Dit houdt in dat ouders niet hoeven te betalen voor salarissen, gebouwen, boeken en dergelijke. Toch wordt er op alle basisscholen aan de ouders gevraagd om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk, omdat er veel extra activiteiten uit worden betaald. Zonder uw ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld de volgende belangrijke activiteiten niet mogelijk:

  • Schoolreisjes
  • Activiteiten tijdens Ramadan- en Offerfeest
  • Versnaperingen tijdens sportdagen
  • Afscheidsvieringen

De hoogte van het ouderbijdrage bedraagt 50 euro per jaar en geldt per kind. Bij het derde kind of meer bedraagt het 35 euro.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →