De ouderraad (OR) is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De OR heeft een ondersteunende taak bij het organiseren en begeleiden van allerlei schoolactiviteiten en evenementen. Dit kan hulp zijn bij het organiseren van bijvoorbeeld het Ramadanfeest en Offerfeest op school. Overleg en organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met het team en de directie.

Met het aanmelden van uw kind op de basisschool wordt u automatisch lid van de OR. De OR wordt gekozen voor 2 jaar en vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Voor meer informatie over de OR kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voorts kunt u het OR-reglement raadplegen, welke op school ter inzage ligt.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →