Op onze school houden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen scherp in de gaten.

Het sociaal-emotionele welbevinden heeft veel invloed op elke ontwikkeling. Kinderen moeten goed voor hunzelf kunnen zorgen en goed met andere mensen kunnen omgaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat er structureel aandacht hieraan wordt besteed.

Om te voorkomen dat er iets aan onze aandacht ontglipt, wordt er aan de hand van het sociaal-emotionele volgsysteem ‘Kijk’ en ‘Op School’ gescreend.

Beide volgsystemen bestaan uit een screening voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en indien nodig, rolt daar een handelingsplan uit. Om tot de juiste keuzes in het programma te komen, worden verschillende onderdelen van de screening en handelingsplan onderbouwd met inhoudelijke informatie van Harry Janssens.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis

Over El Furkan

Lees meer →