In het onderwijs werkt niemand alleen. U heeft altijd te maken met andere mensen, zoals collega’s, leidinggevende, externe partijen, ouders, kinderen, etc. Helaas loopt deze samenwerking niet altijd even prettig.Dan is het prettig om dit vertrouwelijk met iemand te bespreken; de vertrouwenspersoon.

Zo kunt u binnen het onderwijs te maken krijgen met pesten, discriminatie, agressie, geweld, etc. De gevolgen hiervan liegen er niet om: menselijk leed, verlies in productiviteit, verzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. De Arbowet verplicht de werkgever om aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon heeft effect in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:
- Het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en collega's die in vertrouwen een bepaalde situatie/incident willen bespreken.
- Betrekken van de schoolleiding bij de situatie.
- Organiseren en voorbereiden van gesprekken. 

De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk. Alle acties worden in instemming van de melder ondernomen. Een van de voorwaarden van een vertrouwenspersoon is dat deze persoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van de werknemers, leidinggevenden en directie.

De vertrouwenspersonen van El Furkan zijn meester Ugur (godsdienstleerkracht) en juf Karima (Onderwijsassistent). Juf Karima is maandag t/m donderdag werkzaam en heeft spreekuur op woensdagochtend van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Meester Ugur is werkzaam op maandag en dinsdag. Zijn spreekuur is op de maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur.

Evenementen

05/2020
27
Ramadanfeest
03/2021
24
De grote Rekendag
04/2021
12
Koningsspelen
07/2021
7
Sportdag
07/2021
12
Schoolreis